Mi vjerujemo da su inkluzivne i interdisciplinarne istraživačke metode ključne za razvoj i implementaciju svih programa javnog zalaganja. Mi istraživanje posmatramo kao jedinstven način da se razumiju snage, slabosti, ograničenja i prilike našeg rada i rada ovog sektora u regionu i svijetu.

Naš pristup istraživanju ima dva dijela: 1. provođenje i omogućavanje istraživanja unutar širih istraživačkih nastojanja na zapadnom Balkanu i 2. evaluacije kvaliteta svih naših većih programa. Sa regionalnim i međunarodnim partnerima smo uključeni u nekoliko istraživačkih projekata koji analiziraju kako različiti mehanizmi, konteksti, sistemi i strukture omogućavaju ili spriječavaju kulturu mira u BiH, na zapadnom Balkanu i, na koncu, u globalnom kontekstu. Cilj našeg istraživanja je da učvrsti znanje o uspjesima i neuspjesima na ovom polju, da promoviše inovaciju, unaprijedi razumijevanje, i oblikuje najbolje prakse. Osim toga, ulažemo vrijeme i resurse u mjerenje utjecaja našeg rada i učimo iz njega, putem konstantnog monitoringa i evaluacije. Odvajamo vrijeme da razmislimo o onome što smo naučili, da integrišemo to znanje u naš rad, i da ga dijelimo na lokalnom, regionalnom i internacionalnom nivou.