Kolumbija, Ujedinjeno Kraljevstvo

Louis trenutno radi na Univerzitetu Durham u Velikoj Britaniji, gdje predaje studentima na postdiplomskim studijama Instituta za globalnu sigurnost. Louis je doktorirao međunarodni razvoj na Univerzitetu u Birminghamu i magistrirao u oblasti konflikta, sigurnosti i razvoja na istom univerzitetu. Njegovo istraživanje fokusira se na moguće veze između prakse obnove države i inicijativa za pomirenje u Bosni i Hercegovini. Louis je ekspert u oblastima rješavanja sukoba, izgradnji mira i tranzicijske pravde. Fokusira se posebno na pristupe pomirenju u postkonfliktnim društvima i njihovim odnosom sa procesima izgradnje države. Louis je prethodno radio za razne organizacije u Bosni, uključujući Centar za postkonfliktna istraživanja, Centar za izgradnju mira u Sanskom Mostu i Nansen dijalog centar u Prijedoru. Također je radio kao profesor konflikta i društvene rekonstrukcije na Univerzitetu u Birminghamu, kao gostujući predavač na Aston Univerzitetu u Ujedinjenom Kraljevstvu, i konsultant za ljudska prava u Bogoti, Kolumbija.

BalkanDiskurs WARM Foundation
Prijavite se na našu mailing listu