"Real Voice of Journalism" Part II

Above image via UNESCO

Real Voice of Journalism (part II)

In October 2017, the Post-Conflict Research Center (PCRC) began a new research initiative entitled Real Voice of Journalism (RVJ). This project aims to improve the overall position of journalists and media activists in Bosnia and Herzegovina (BiH), as well as to prevent further derogation and violations in the area of freedom of expression. The project is being implemented in cooperation with the Balkan Investigative Reporting Network (BIRN) BiH, the WARM Foundation, and Balkan Diskurs.

Over the last five months of the project’s implementation, PCRC has organized several preparatory and research activities. Our project team has crafted research methodology, developed correspondent questionnaires, and acquired the contacts information of our research subjects. To date, we have interviewed over 30 local journalists and reporters of varying demographic backgrounds and from a variety of news media houses. Field research is still ongoing.

We have additionally begun to plan and design the concurrent RVJ social media campaign as part of our push to promote this project and its outcomes. This project component will be revealed in April and May 2018 to coincide with World Press Freedom Day 2018.

Stay posted for a series of five articles about our findings that will reveal the perspectives of journalists from across BiH and will provide insight into the country’s current media landscape. The publications will additionally outline areas for political refinement in order to improve working conditions for media producers. One such article, ‘‘BiH’s Media Landscape: Unsustainable and Partially Free’’, depicting the most pressing issues journalists in Bosnia face today has already been published on PCRC’s multimedia platform, Balkan Diskurs.

During the final phase of the RVJ project, we will finalize field research, produce a comprehensive report on our findings, maintain a social media communications campaign, and recognize World Press Freedom Day by organizing a one-day conference in Sarajevo. The tentative date of the conference is 3 May 2018. You can check for updates regarding this upcoming event on PCRC’s events page.

This project is funded by the European Union through the small grants programme “Protecting Media Freedom and Freedom of Expression in the Western Balkans” implemented by the Croatian Journalists’ Association as part of the regional project “Western Balkan’s Regional Platform for Advocating Media Freedom and Journalists’ Safety”, which is carried out through the partnership of six regional journalists’ associations – Independent Journalists’ Association of Serbia (IJAS)Association of BH Journalists (BHJ)Croatian Journalists’ Association (CJA)Association of Journalists of Kosovo (AJK)Association of Journalists of Macedonia (AJM), and Trade Union of Media of Montenegro (TUMM).

 

Stvarni glas novinarstva (II dio)

U oktobru 2017. godine, Centar za postkonfliktna istraživanja (CPI) je započeo novu istraživačku inicijativu pod nazivom Stvarni glas novinarstva (SGN). Ovaj projekat ima za cilj poboljšanje ukupnog položaja novinara i medijskih aktivista u Bosni i Hercegovini (BiH), kao i sprečavanje dalje derogacije i kršenja prava u oblasti slobode izražavanja. Projekat se realizuje u saradnji sa Balkanskom istraživačkom mrežom (BIRN) BiH, WARM fondacijom i Balkan Diskursom.

Tokom poslednjih pet mjeseci implementacije projekta, CPI je organizovao nekoliko pripremnih i istraživačkih aktivnosti. Naš projektni tim je izradio metodologiju istraživanja, razvio upitnike i radio na skupljanju kontakt informacija novinara. Do danas smo intervjuisali preko 30 lokalnih novinara različitih demografija i iz različitih medijskih kuća. Terensko istraživanje je još uvijek u toku.

Dodatno smo počeli da planiramo i dizajniramo kampanju SGN na društvenim mrežama kao način da promovišemo projekat i njegove rezultate. Ova komponenta projekta biće dalje otkrivena u aprilu i maju 2018. godine uoči Svjetskog dana slobode medija.

Pratite nas i dalje kako bi pročitali seriju od pet članaka koji će otkriti perspektive novinara iz cijele BiH i pružiti uvid u aktuelni medijski prostor naše zemlje. Ove publikacije će dodatno naglasiti područja u kojima je potrebna politička aktivnost kako bi se poboljšali uslovi rada novinara. Jedan od takvih članaka, ''Medijska slika u BiH: neodrživost i djelimična sloboda'', koji prikazuje najvažnije probleme novinara u BiH, već je objavljen na multimedijalnoj platformi CPI-a, Balkan Diskursu.

Tokom poslednje faze projekta, završićemo istraživanja na terenu, izraditi sveobuhvatni izvještaj o našim rezultatima, realizovati kampanju na društvenim mrežama i obilježiti Svjetski dan slobode medija organizujući jednodnevnu konferenciju u Sarajevu. Preliminarni datum konferencije je 3. maj 2018. godine. Novosti u vezi ovog predstojećeg događaja možete pratiti na našoj stranici ovdje.

Ovaj projekat finansira Evropska unija kroz program malih grantova “Zaštita slobode medija i slobode izražavanja na zapadnom Balkanu” koji implementira Hrvatsko novinarsko društvo kao dio regionalnog projekta Regionalna platforma Zapadnog Balkana za zagovaranje medijskih sloboda i novinarske sigurnosti, koji se sprovodi kroz partnerstvo šest regionalnih novinarskih udruženja – Nezavisno udruženje novinara Srbije, Udruženje ‘’BH novinari’’, Hrvatsko novinarsko društvo, Udruženje novinara Kosova, Udruženje novinara Makedonije i Sindikat medija Crne Gore.

The+very+important+logos.jpg